زمان ثبت : شنبه 24 آذر‌ماه سال 1386 در ساعت 11:45 ب.ظ
نویسنده : دانیال
عنوان : آموزش command prompt

می خواهم  چنتا از دستور های مهم در  command prompt را آموزش بدهم  امید وارم که خوشتان بیاید .

نکته :

در برنامه یcommand prompt استفاده از کلمات بزرگ یا کوچک در اجرا ی فرمان ها تاثیری ندارد . 

اولین دستور ، دستور cd .. است که این دستور باعث می شود که شما یک مرحله از مکان اصلی به عقب برگردید یعنی :

C:Documents and settings/user>cd ..

C:Documents and settings>

دستور بعدی استفاده از دستور \ cd  است این دستور باعث میشود که شما به drive c خود بیاید یعنی تمامی مراحل پاک میشود ، یعنی :

 C:Documents and settings/user>cd\

 

< /:c