زمان ثبت : جمعه 2 آذر‌ماه سال 1386 در ساعت 01:12 ق.ظ
نویسنده : دانیال
عنوان : اگر از قطع و وصل زیاد مودم شکایت دارید حتما این مطلب را بخوانید
برای جلو گیری از قطع و وصل متوالی مودم به آدرس زیر بروید و عبارت مربوطه را وارد کنید . این
 عمل باعث می شودکه ارتباط مودم بدون پاسخ تا 5 ثانیه پایدار بماند:
control panel > phone and modem > open > modems > properties > advanced....سپس در قسمت extra settings
عبارت s10= 50
را وارد کنید.
اگردر این قسمت عبارتی از قبل نوشته شده بود آن را با یک کاما از دستور بعدی جدا کنید.
بدین ترتیب و به یقین از شر دیسکانکتهای متوالی و آزاردهنده خلاص خواهید شد